Servei Delivery

La realització d’una comanda implicarà l’acceptació de les presents Condicions del Servei. Tot allò no expressament previst en les presents Condicions del Servei.

El Servei Delivery (d’ara endavant, el “Servei”) és un servei proporcionat per l’empresa MAR A TAULA S.L , i a través del qual aquest restaurant subministra productes a domicili, a demanda de l’Usuari.

Resetecnic administra el Portal “DeCalafellaCasa” i la web www.restauranteancora.com , gestionant per a aquests restaurants tant el procés de sol·licitud de comanda com la resolució de possibles incidències. L’empresa titular del restaurant L’Àncora i La Mar de Fons amb servei de repartiment més pròxim al domicili de l’Usuari, serà sempre la part contractual en la compravenda de productes i, en conseqüència, l’única responsable de la venda i del seu repartiment.

Els productes objecte d’aquest servei seran aquells expressament assenyalats en el Portal i en la web on els Usuaris podran obtenir informació addicional sobre les característiques, disponibilitat i termes de lliurament dels productes.

L’oferta d’alguns dels productes mostrats en aquesta web poden estar subjectes a limitacions o restriccions en la venda/lliura, en funció de l’horari de venda/lliura, lloc de repartiment o edat de l’Usuari.

La venda i el lliurament serà realitzat sempre per l’empresa titular del restaurant L’ÀNCORA i LA MAR DE FONS qui s’encarregarà igualment d’expedir el tiquet o factura i, en el seu cas, realitzar el cobrament corresponent.

Aquestes Condicions del Servei, que no seran individualment arxivades, romandran publicades en el Portal i en la web per a la seva consulta.

Particularitats del servei Delivery

L’Usuari haurà de comptar amb una adreça de correu electrònic vàlida i activa per a poder ordenar una comanda. Així mateix, l’Usuari haurà de comprovar que l’email subministrat funciona adequadament, no estant activats filtres anti-spam ni mecanismes equivalents, o existeixin errors que dificultin la recepció de missatges.

Les fotografies i imatges dels productes presentats en el Lloc web són merament orientatives i l’aspecte visual real d’alguns productes pot variar respecte a aquestes imatges.
L’Usuari haurà de verificar, abans de realitzar la comanda, que el producte compleixi totalment les seves expectatives.

Si per algun motiu derivat de la manca de productes ofertats o incidències en el Servei algun producte no pogués ser subministrat, aquesta situació quedarà indicada en el Lloc web o es contactarà a l’Usuari per a informar-lo de la mateixa en cas de ser necessari.

MAR A TAULA S.L es reserva el dret a modificar sense previ avís el llistat de productes. No obstant això, aquest es compromet a no modificar les característiques dels productes, que conformin les comandes, que ja hagin estat sol·licitats pels Usuaris.

No existirà dret de desistiment degut a la naturalesa perible dels productes subministrats.

L’Usuari tindrà a la seva disposició un número de telèfon 977694777 indicat en el Lloc web, amb el qual contactar amb el Restaurant per a realitzar comandes, resolució d’incidències i atenció al client.

Procés de contractació del servei

Procés de compra online:

• L’Usuari haurà de crear un compte d’usuari per a facilitar la realització de les comandes.
• L’Usuari podrà anar seleccionant els articles que desitgi i aquests s’aniran afegint en la cistella.
• Una vegada confirmada la compra, l’Usuari, en cas de no tenir compte d’usuari, haurà d’emplenar els camps requerits: informació personal necessària per a realitzar la comanda, dades de facturació, en el seu cas, i lliurament. Una vegada que l’Usuari hagi llegit i comprès aquestes Condicions del Servei, aquest podrà fer clic en el botó corresponent per a acceptar-les i procedir, si escau, amb la forma de pagament.

Procés de compra per telèfon:

• Una vegada que l’Usuari hagi efectuat la crida per a realitzar una comanda, el personal responsable d’atenció al client introduirà les dades facilitades per l’Usuari en el sistema informàtic. Se li sol·licitaran dades per a poder procedir a realitzar la comanda.
• Quan estigui disponible, es permetrà el pagament per targeta de crèdit en la compra per telèfon i en tot cas en targeta i en efectiu en acudir el repartidor al domicili de l’Usuari.

Preu i forma de pagament

Prèviament a la confirmació final, es mostrarà un resum de la comanda online i totes les dades introduïdes podran ser corregits per l’Usuari. La confirmació final de la comanda implica la celebració del contracte amb l’empresa titular del restaurant. Quan estigui habilitat, i l’Usuari opti per això, l’Usuari haurà de realitzar el pagament per a poder iniciar el procés de lliurament.
El restaurant podrà rebutjar una comanda de l’Usuari en cas que no es realitzi correctament el pagament per aquest. En cas de pagament amb targeta, si aquesta resultés denegada, s’informarà l’Usuari, i se li demanarà que pagui d’una altra forma. Si no fos possible, es procedirà a anul·lar la comanda notificant-lo mitjançant correu electrònic.

L’Usuari podrà efectuar el pagament de la seva comanda a través dels següents mitjans en la mesura en què estiguin disponibles per al Servei:

(i) Targeta de crèdit: Les dades bancàries recollides mitjançant la passarel·la de pagament són xifrats i transmesos de manera segura als servidors del BANC SABADELL i BBVA es reserva el dret a iniciar les accions legals que consideri oportunes contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta o introdueixi dades de targetes de crèdit sense tenir l’autorització del titular d’aquestes.

(ii) Pagament en efectiu: L’Usuari abona l’import en el moment de la recepció en el seu domicili. És necessari que l’Usuari especifiqui, durant la realització de la comanda, el canvi que necessita perquè el personal encarregat del repartiment pugui organitzar-se adequadament. De no indicar aquesta quantitat o indicar-la malament, el repartidor disposarà únicament de 10 euros de canvi.

En el cas de pagament per targeta de crèdit, la comanda no es considerarà efectiu fins que el restaurant obtingui confirmació bancària del pagament.

Amb independència de la modalitat de pagament triada, l’Usuari rebrà un email de confirmació de la comanda. Les dades de la comanda seran registrats pel Restaurant en el compte personal creat en el Lloc web per l’Usuari.

Els preus indicats per a cada producte inclouen els impostos aplicables i, en el resum final abans de conducta amb el compte, s’inclourà qualsevol concepte com a despeses d’enviament, en cas que existissin aquestes despeses.

Lliurament

Una vegada comprovat i validat el pagament, el restaurant procedirà al lliurament de la comanda. L’Usuari és responsable d’indicar correctament l’adreça d’enviament de la comanda. En cas d’indicar aquesta incorrectament, el restaurant tractarà de contactar amb l’Usuari i solucionar l’error però declina tota responsabilitat derivada d’aquests errors per part de l’Usuari.

El termini de lliurament, que en tot cas serà orientatiu, s’indicarà en el moment de realitzar la comanda, ja sigui a través del Lloc web o per telèfon. El restaurant que fa el servei no es fa responsable de qualsevol retard motivat per causes alienes a aquests.

L’Usuari haurà de comprovar els productes rebuts en presència del personal de repartiment per a comprovar la integritat i estat d’aquests amb el propòsit de donar la seva conformitat.

Restriccions legals

De conformitat amb el que es disposa en la normativa aplicable en matèria de drogodependència i prevenció del consum de begudes alcohòliques en menors d’edat, està prohibida la venda, subministrament i dispensació de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

En formalitzar una comanda a través del servei Delivery que inclogui qualsevol beguda alcoholica, l’Usuari declara ser major de 18 anys i complir amb totes les prescripcions legals aplicables a la venda a distància amb repartiment a domicili d’alcohol, inclòs el lloc de repartiment. L’Usuari garanteix l’exactitud d’aquesta declaració i assumeix el deure d’indemnitzar al restaurant responsable de la venda per les conseqüències derivades de la mancada de veracitat d’aquesta declaració.

L’Usuari accepta i reconeix que els repartidors del restaurant no podran realitzar el lliurament (i) quan l’Usuari no acrediti posseir la majoria d’edat, exhibint un document oficial a aquest efecte; (ii) quan en el lloc de lliurament indicat estigui prohibit legalment la venda o subministrament d’alcohol; o (iii) en horari nocturn (fora de les franges horàries autoritzades). La venda estarà condicionada, en tot cas, a l’estricte compliment per l’Usuari dels requisits imposats en la normativa aplicable.